08-98 26 66

Tandundersökning

Regelbundna undersökning av tänder och mun är grunden för att bibehålla friska tänder. Ju tidigare vi upptäcker hål, tandlossning eller andra sjukdomar i munnen desto enklare är det att åtgärda problemet.

I en basundersökning ingår fyra röntgenbilder, undersökning av mun, slemhinna och tänder, kontroll av ditt bett och individuellt anpassade råd och tips kring vad du behöver tänka på.

Vi har dina önskemål i fokus och diskuterar i samråd med dig olika behandlingsalternativ. Tillsammans lägger vi sedan upp en plan för hur behandlingen ska gå till och du får ett kostnadsförslag.