08-98 26 66

Implantat

Implantat är idag den bästa tekniken för att skapa nya, konstgjorda tänder. Har du förlorar flera tänder kan implantat också användas för att fästa andra typer av tandersättningar.

Behandlingen innebär att en skruv av titan opereras in i käkbenet. Det är titanets unika egenskap att växa samman med käkbenet som gör implantatbehandlingen möjlig.  Därefter kopplas nya konstgjorda tänder till skruven.

Hur går behandlingen till?

Planering är mycket viktigt för att din implantatbehandling ska bli lyckad. Innan behandlingen bedöms möjligheten för implantatinstallation genom en noggrann undersökning av din mun, slemhinna och tänder.

Implantatbehandlingen består av två olika delar, en kirurgisk och en protetisk del. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera implantatfixturer (titanskruvar) fästs i käkbenet. Under ingreppet får du lokalbedövning och får åka hem samma dag. Den protetiska delen av behandlingen innebär tillverkning av individuellt anpassade tänder som sedan skall fästas till dessa implantatfixturer.

Hur lång är läkningstiden?

Läkningstiden varierar i genomsnitt mellan 2-6 månader. I början är det viktigt att äta lättuggad mat och inte belasta implantat alltför hårt. Det är viktigt att hålla ordentligt rent kring såret för att läkningen ska bli riktigt bra. Under läkningstiden kan du erhålla provisoriska tänder eller temporär protes för att slippa gå tandlös.